Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-15 10:21:27  Mirosław Hnatewicz

Utworzono artykuł 133472 o nazwie 'Organy spółki'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste133472
user_idpuste2500463
resource_idpuste1007
namepusteOrgany spółki
category_idpuste27789
language_idpuste1
shortpusteOrgany spółki
fullpuste

ZARZĄD ZAKŁADU

 

Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:


1) Prezes Zarządu -  mgr inż. Piotr Matusiak


Prezes Zarządu Spółki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

RADA NADZORCZA

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

 

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.

publishfrompuste2018-05-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteorgany-spolki
2018-05-15 10:22:23  Mirosław Hnatewicz

Pole category_id zmieniło wartość z '27789' na '27797'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2778927797
2020-03-11 14:09:26  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">ZARZĄD ZAKŁADU</span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:</span></p> <p> <br /> <span style="font-size: small;">1) Prezes Zarządu - &nbsp;mgr inż. Piotr Matusiak</span></p> <p> <br /> <span style="font-size: small;">Prezes Zarządu Sp&oacute;łki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku<strong> </strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">RADA NADZORCZA</span></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">W skład Rady Nadzorczej wchodzą:</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej</span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">ZGROMADZENIE WSP&Oacute;LNIK&Oacute;W</span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">Najwyższą władzą Sp&oacute;łki jest Zgromadzenie Wsp&oacute;lnik&oacute;w.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">Do czasu objęcia udział&oacute;w przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wsp&oacute;lnik&oacute;w sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.</span></p> ' na '<p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">ZARZĄD ZAKŁADU</span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:</span></p> <p> <br /> <span style="font-size: small;">1) Prezes Zarządu - &nbsp;mgr inż. Piotr Matusiak</span></p> <p> <br /> <span style="font-size: small;">Prezes Zarządu Sp&oacute;łki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku<strong> </strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">RADA NADZORCZA</span></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">W skład Rady Nadzorczej wchodzą:</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej</span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">ZGROMADZENIE WSP&Oacute;LNIK&Oacute;W</span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">Najwyższą władzą Sp&oacute;łki jest Zgromadzenie Wsp&oacute;lnik&oacute;w.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">Do czasu objęcia udział&oacute;w przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wsp&oacute;lnik&oacute;w sprawuje Burmistrz&nbsp; Drawska Pomorskiego.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZARZĄD ZAKŁADU

 

Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:


1) Prezes Zarządu -  mgr inż. Piotr Matusiak


Prezes Zarządu Spółki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

RADA NADZORCZA

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

 

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.

ZARZĄD ZAKŁADU

 

Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:


1) Prezes Zarządu -  mgr inż. Piotr Matusiak


Prezes Zarządu Spółki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

RADA NADZORCZA

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

 

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz  Drawska Pomorskiego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się